Bergen Art Book Fair

TASKS
ARBEIDSOPPGAVER

Rigging
We need help to transform Bergen Kunsthall into BABF, and there is a lot of things that needs to be carried and moved before the fair can open! We need all you handy-women and handy-men that likes physical labour, mounting of furniture, carrying stuff in stairs, decorating, cleaning, good coffee and togetherness with the most nerdy book-entusiasts the country has to offer. The days you are rigging with us are days you don’t need to go to the gym!

Vi trenger hjelp til å transformere Bergen Kunsthall om til BABF, og da er det mange ting som skal bæres og flyttes på før messen kan åpne! Her ønsker vi alle dere handy-women og handy-men som liker fysisk arbeid, montering av møbler, bæring i trapper, pynting, rydding, kaffe og godt samvær med de mest nerdete bokentusiastene landet har å by på. Dagene du er med i riggekorpset trenger du ikke å gå på treningssenter! Men det er ikke bare i forkant av messen vi trenger hjelp til rigging, det kan også være korte rigge-perioder før og etter kveldsprogrammet på Landmark.

 

Breakfast and lunch

We all need food in the morning, so every day before opening the doors we make a breakfast buffet for both volunteers and exhibitors. If you like to organize food into different categories and can make a smoking good cup of coffee, we need you! For the first time this year we also host booklunch, which means you will be organizing even more food for people. We are searching for a person that is organized when it comes to blueberry jam, brie- and brown cheese and ballerina biscuits! And coffee of course.

Uten mat og drikke duger helten ikke! Hver morgen før åpningstid rigger vi til frokostbord for både frivillige og utstillere, og vi trenger deg som liker å stelle i stand en god frokost og en het kopp kaffe. Etter frokost blir det i år boklunsj for første gang! Du har altså også ansvar for å fikse frem lunsj.

Vi søker deg som har orden i sysakene når det kommer til bringebærsyltetøy, brie- og brunoster, bestikk og ballerinakjeks! Og kaffe da selvfølgelig.

 

Infostand

Are you organized and like to talk to new people? As a volunteer in the infostand you are the first face the audience meets, which means it’s important to have a good mood and be helpful and answer anything the guests at BABF might be wondering. There are no admissions at BABF, your job is to keep track of how many visitors we get, greet everyone welcome and spread the relaxed BABF-mojo!

Er du organisert og liker å snakke med nye mennesker? Som frivillig i infostanden er du publikums første møte med messen, altså så det er viktig å ha godt humør og være behjelpelig med å svare på spørsmål nye besøkende måtte ha. Det er ingen inngangspenger å holde styr på under BABF, men jobben innebærer at man har kontroll på antall besøkere, hilser alle velkommen og sprer den avslappede BABF-mojoen til publikum!

 

Workshop-assistant

During BABF there will be held different workshops with different target groups and audiences. As a workshop-assistant we are looking for persons that can help both participants and hosts create an enthusiastic and inspiring atmosphere. This task fits well with enthusiastic problem solvers with twinkles in their eyes.

Under BABF vil det utspille seg flere ulike workshops med forskjellige målgrupper og publikum. Som workshop-assistent søker vi personer som kan hjelpe både deltakere og verter med å skape en entusiastisk og inspirerende stemning. Denne arbeidsoppgaven passer for entusiastiske problemløsere, med et glimt i øyet.